KURUMSAL

kalite kontrol, hayvan sağlığı, süt üretimi

şirket profili

İzmir Dikili’de bulunan işletmemiz
1480 dekar arazi üzerine kurulmuştur.

misyon

Ülkemizde modern koşullarda üretim yaparak tarımsal ürünlerin gelişimine katkıda bulunan ve hayvansal ürünlerdeki yüksek kalite ve sürdürülebilirliği saygın ve güvenilir bir marka adı altında sunan bir firma olmak.

Toplamda 2400 sağmal inek kapasiteli barınaklarımıza ilaveten 200 sağmal hayvanlık revir barınağı, 2400 hayvan kapasiteli genç düve barınağı ve 2700 hayvanlık besi barınakları mevcuttur.

Et ve süt kalitesi ile besi hayvanının verimliliğini etkileyen en önemli girdilerden birisi olan yem bitkisi üretimi ise işletmemize ait arazilerimizde yapılmaktadır. Arazilerimizde kendi üretimimiz olan yem bitkileri, hayvancılık işletmemizde yem hammaddesi olarak kullanılmakta, izlenebilirlik, gıda sağlığı ve güvenliği her noktada sağlanmaktadır.

vizyon

Ülkemizde modern koşullarda üretim yaparak tarımsal ürünlerin gelişimine katkıda bulunan ve hayvansal ürünlerdeki yüksek kalite ve sürdürülebilirliği saygın ve güvenilir bir marka adı altında sunan bir firma olmak.

Üretim ve Sürdürülebilirlik

İzmir ve çevre diğer illerdeki, aynı alanda uğraşan üreticilere örnek ve destek olacak teknoloji ve standartlarda tarım ve hayvancılığı geliştirip, hayvancılıkla ilgili damızlık faaliyetlerinde büyükbaş hayvan ırkı geliştirilmesine yardımcı olmak, diğer üreticiler ile işbirliği yapmak ve Türkiye’de saygın ve tanınır bir marka olmak.

Üretim sürecinde bilindik olan suni tohumlama çalışmalarını belirli bir teknik altyapıyı hazırlayarak yapıyoruz. Öncelikle verimlilik ve fiziksel özellikleri belirlenen inekler için en uyumlu boğa adayları belirlenmektedir. Bu işlem sonrasında belirlediğimiz uygun dönemlerde, ineklerde tohumlama işlemi uygulanmaktadır. Suni tohumlamaya ek olarak, verimlilik özellikleri sürünün ortalamasından daha ileri derecede olan ineklerden embriyo transferi de yapılmaktadır. Bu uygulama ile üstün özellikli ineklerden senede 1 yavru yerine birçok yavru elde etmekteyiz.

Top